700 lat Warki… Rok 1564… „Warka – pierwsze miasto po Warszawie w dawnej ziemi czerskiej i warszawskiej”

Do góry