Pierwszy z braci Lubertów, Władysław w Panteonie Bohaterów

Do góry