Warka na Osi Czasu

Warka jako miasto

Książę mazowiecki Trojden I wydaje dokument, w którym potwierdza nadanie młyna na rzece Pilicy klasztorowi dominikanów w mieście Warce. Jest to najstarsze źródło historyczne określające Warkę jako miasto.

Rada miejska i sąd

Warka posiada radę miejską, a także sąd miejski.

Zbiory praw

Mikołaj Suledo - burmistrz Warki, kopiuje dwa teksty polskich tłumaczeń zbiorów praw.

Piwo Wareckie

Książę Bolesław V daje rajcom, mieszkańcom i całej społeczności miasta Warszawy przywilej na wyłączną sprzedaż piwa wareckiego. Rozpoczyna się zawrotna kariera produkowanego w Warce trunku.

Królestwo Polskie

Warka, tak jak i całe Mazowsze, po śmierci ostatniego księcia mazowieckiego z dynastii Piastów, zostaje włączona w skład Królestwa Polskiego.

Wizyta kardynała

W Warce gości kardynał Henryk Gaetano – legat papieża Klemensa VIII.

Franciszkanie w Warce

Do Warki przybywają franciszkanie.

Bitwa pod Warką

Bitwa pod Warką. Wojska polskie pod dowództwem Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego odnoszą wielkie zwycięstwo nad wojskami szwedzkimi.  

Posługa Ojca Chylińskiego

W klasztorze franciszkanów w Warce pełni posługę O. Rafał Chyliński, troszcząc się o  ubogich; beatyfikowany w 1991 r. przez św. Jana Pawła II.

Nabycie starostwa przez Józefa Pułaskiego

Starostwo wareckie nabywa Józef Pułaski, wielokrotny poseł na Sejm, adwokat, pisarz nadworny koronny, późniejszy marszałek wojsk konfederacji barskiej, ojciec Kazimierza Pułaskiego.

Wizyta Króla Augusta

W Winiarach i Warce gości król Stanisław August Poniatowski.

Wizyta Tadeusza Kościuszki

W Warce, na kilka czerwcowych dni, w drodze ku Warszawie zatrzymuje się Tadeusz Kościuszko – Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, wódz powstania nazwanego kościuszkowskim.

Pod zaborem pruskim

III rozbiór Polski. Warka początkowo wchodzi w skład zaboru pruskiego.

Władysław Matlakowski

W Warce przychodzi na świat Władysław Matlakowski (zm. 1895) - chirurg, etnograf, pisarz, tłumacz Szekspira.

Przeniesienie szczątków książąt

Z inicjatywy Piotra Wysockiego organizuje się uroczyste przeniesienie szczątków książąt mazowieckich z ruin kościoła dominikańskiego do kościoła franciszkańskiego.

Walki powstańcze

Ziemia warecka jest świadkiem walk powstańców styczniowych z żołnierzami carskimi. 24 kwietnia dochodzi do potyczki w mieście. Niespełna miesiąc później nieopodal Warki, w bitwie pod Nową Wsią walczy partia Władysława Grabowskiego. 4 czerwca na wareckich błoniach zostaje rozstrzelany przez Rosjan płk Władysław Kononowicz wraz z dwoma adiutantami: Edmundem Nałęcz – Sadowskim i Feliksem Łabędzkim.

Likwidacja zakonu

Likwidacja zakonu franciszkanów w Warce.

Śmierć Piotra Wysokiego

W Warce umiera Piotr Wysocki, urodzony w pobliskich Winiarach inicjator wybuchu powstania listopadowego.

Powstanie Fabryki Okuć

W Warce powstaje znana i ceniona w Polsce w okresie międzywojennym Fabryka Okuć Budowlanych „Bracia Lubert”. Po II wojnie światowej została upaństwowiona i funkcjonowała m.in. pod nazwą Fabryki Urządzeń Mechanicznych.

Powstanie Straży Pożarnej

Uroczyste otwarcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce.

Powstanie Orkiestry Dętej

W Warce powstaje orkiestra dęta.

Prąd elektryczny w Warce

Warka otrzymuje prąd elektryczny z prywatnej elektrowni  Kosmahlów.  Niemcy ustanawiają urzędy cywilne, budują most kołowy na Pilicy i szosę łączącą Warkę z Górą Kalwarią, a ponadto przeprowadzają liczne rekwizycje, m.in. kościelnych organów i dzwonów.

Pierwszy Burmistrz Warki

Pierwszym burmistrzem Warki, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zostaje Edward Twardowski.

Budowa szkoły powszechnej

Rada Miejska podejmuje decyzję o budowie szkoły powszechnej w Warce.

Otwarcie linii kolejowej Kraków-Warszawa

Zostaje otwarta linia kolejowa Kraków – Warszawa ze stacją w Warce.

Prąd z Elektrowni

Warka uzyskuje prąd elektryczny ze Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko- Kieleckiego.

39% ludności Warki to Żydzi

Żydzi w Warce stanowią 39% ludności. Trudnili się głównie handlem i rzemiosłem, a  niektórzy z nich aktywnie uczestniczyli w życiu samorządowym miasta.

Uroczyste pobranie ziemi

W podwareckich Winiarach, z inicjatywy dr. Juliusza Harbuta, odbywa się uroczystość pobrania ziemi z majątku – według tradycji - niegdyś należącego do rodziny Pułaskich w celu przewiezienia jej do Stanów Zjednoczonych. Na ziemi wareckiej rodzi się kult Kazimierza Pułaskiego – Bohatera dwóch Narodów.

Bombardowanie Warki

1 września lotnictwo niemieckie zrzuca pierwsze bomby na Warkę. Tydzień później miasto zajmują wojska III Rzeszy. Rozpoczyna się obfitująca w tragiczne wydarzenia przeszło pięcioletnia okupacja niemiecka.

Mord 12-stu mieszkańców Warki

„Krwawa Niedziela” - Niemieccy żandarmi dokonują mordu na 12 mieszkańcach Warki.

 

Wysiedlenie Wareckiej ludności

Ludność Warki zostaje wysiedlona w głąb powiatu grójeckiego, w związku z walkami na przyczółku warecko-magnuszewskim.

Zniszczenie Miasta

Ofensywa styczniowa wojsk radzieckich doprowadza do wyzwolenia Warki spod okupacji niemieckiej. W wyniku działań wojennych Warka jest niemal doszczętnie zniszczona.

Wizytacja ONZ

Warka powoli dźwiga się ze zniszczeń wojennych. W sierpniu miasto wizytuje delegacja ONZ

Upaństwowienie Fabryki

Upaństwowiono Fabrykę Okuć Budowlanych „Bracia Lubert” i przeorganizowano w Fabrykę Obrabiarek i Narzędzi Warka, późniejszy FUM – Fabryka Urządzeń Mechanicznych.  

Powstanie OPTK

Powstał warecki Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Powstanie TMMW

Powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Warki.

Powstanie Zakładu Przetwórstwa Owocowego

Rozpoczyna się budowa Państwowego Zakładu Przetwórstwa Owocowego „Winiary”, od 1952 r. Mazowieckiej Wytwórni Win, a od 1991 r. Warwin SA.

Rozpoczęcie działalności Muzuem im. Kazimierza Pułaskiego

Z inicjatywy organizacji polonijnych, kręgów rządowych oraz społeczności lokalnej rozpoczyna działalność Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego poświęcone bohaterowi Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz innym zasłużonym przedstawicielom Polonii amerykańskiej. Muzeum pielęgnuje również lokalną historię będąc wierne spuściźnie pozostawionej przez powołane w latach 50. XX w. Muzeum Regionalne PTTK.

Powstanie MGOK

Powołano do życia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który mieścił się początkowo w budynku straży pożarnej.

Utworzenie Zakładów Piwowarskich

Decyzja o utworzeniu Zakładów Piwowarskich w Warce, które do dzisiaj jako Browar WARKA – choć po wielu zmianach organizacyjnych – rozsławiają nadpilicki gród w całej Polsce.

Otwarcie Ośrodka Kultury, Sportu i Wypoczynku

Uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury, Sportu i Wypoczynku w Warce, którego budowa trwała w latach 1985 – 1991

Powstanie Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Powstało Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Rewitalizacja Wareckiego Rynku

Zrewitalizowano warecki Rynek – Plac Stefana Czarnieckiego.

Otwarcie Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”

Następuje rozdzielenie ośrodka sportu i kultury. Nowa placówka kulturalna zostaje otwarta w wyremontowanym XIX-wiecznym dworku mieszczańskim.

Odsłonięcie pomnika Piotra Wysockiego

W 2007 roku na skwerze przy ul. Piotra Wysockiego nastąpiło uroczyste odsłonięcie jego pomnika w 177. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego oraz 150. rocznicę powrotu z zesłania do Warki.

Rewitalizacja Parku w Warce

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce.

Chorwacja w Warce - Euro 2012

Warka (ośrodek jeździecko-hotelarski Sielanka nad Pilicą) znalazła się  w elitarnym gronie 21 miast – centrów pobytowym UEFA dla finalistów Turnieju UEFA EURO 2012, gościła drużynę Chorwacji.

Odsłonięcie pomnika Hetmana Stefana Czarnieckiego

Warka (ośrodek jeździecko-hotelarski Sielanka nad Pilicą) znalazła się  w elitarnym gronie 21 miast – centrów pobytowym UEFA dla finalistów Turnieju UEFA EURO 2012, gościła drużynę Chorwacji.

Koronacja Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej

Arcybiskup Metropolita Warszawski Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz dokonuje koronacji Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce.

Przebudowa linii kolejowej Radom-Warszawa

Przebudowa linii kolejowej Radom-Warszawa przez Warkę pod szybką kolej, przebudowa mostu na Pilicy.